Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget består af en formand og min. én repræsentant fra hver ungdomsårgang i Stenløse BK.

Medlemmer
File
Ditte Larsen
Ungdomsformand
51 90 25 14